Menu >>

Copyright © All rights reserved.
This template is made with by Colorlib.

Xin chào, tôi là Thái Minh Hoàng Hà

Thạc sĩ CNTT, vlogger, nhiếp ảnh gia tự do

Tên tôi là Thái Minh Hoàng Hà, nhưng mọi người vẫn thường biết đến tôi nhiều hơn với nickname Jolly Joker.
Công việc của tôi là quản lý hệ thống công nghệ thông tin, máy tính và mạng máy tính của một trường đại học. Ngoài ra, tôi còn làm công việc chụp ảnh tự do, đã từng cộng tác với các tạp chí như Tiếp Thị & Gia Đình, Metropolitan, Kênh 14. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên đánh giá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm về công việc, đam mê và cuộc sống bằng những vlog trên YouTube. Tôi cởi mở với tất cả những cơ hội nghề nghiệp và lời mời công việc. Nếu bạn quan tâm hoặc có công việc phù hợp với tôi, có thể bấm để xem hồ sơgallery ảnh của tôi.

Facebook Youtube Flickr LinkedIn Blog